Πρόγραμμα αναπαλαίωσης ραδιοφώνων με λυχνίες


Με αφορμή τον φυσικό, ζεστό αναλογικό ήχο της λυχνίας και με μία νοσταλγική διάθεση για τα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου, υπάρχει σε εξέλιξη ένα σχέδιο φυσικής και ηλεκτρονικής αποκατάστασης επιλεγμένων παλιών ραδιοφώνων.

Πρόκειται για συλλογή μερικών δεκάδων ραδιοφώνων, τα οποία δεν είχαν υποστεί καμία τροποποίηση και δεν είχαν φθορές. Έχοντας λοιπόν καλό αρχικό υπόβαθρο, επιχειρείται στη συνέχεια η αποκατάσταση - αναπαλαίωση σε δύο κατευθύνσεις:

- Την
φυσική - κοσμητική αποκατάσταση ώστε να επανέλθουν στην αρχική άψογη εργοστασιακή εμφάνιση, χωρίς βαφές και προσθήκες ξένων υλικών. Αυτό επιτυγχάνεται με μεθοδολογία ανάλογη της συντήρησης παλιών εικόνων. Τα μηχανικά μέρη εκτός από τον καθαρισμό, λιπαίνονται και ρυθμίζονται για καλή λειτουργία.

- Την
ηλεκτρονική επαναφορά - ρυθμίσεις. Με σεβασμό στο αρχικό ηλεκτρονικό κύκλωμα αντικαθίστανται όσα υλικά παρουσιάζουν απόκλιση στις μετρήσεις, με καινούργια ίδιας τιμής. Δεν προστίθενται επί πλέον στοιχεία τα οποία θα βελτίωναν τη λήψη στις σημερινές συνθήκες αυξημένης ραδιορύπανσης και αυτό για λόγους αυθεντικότητας. Ακολουθούν ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου επισκευών του κατασκευαστή και έλεγχος σε συνεχή 48ωρη λειτουργία.

 

Αποτέλεσμα:

Προκύπτουν δύο βασικές κατηγορίες:

-  Ραδιόφωνα έως τις αρχές της δεκαετίας του 60 που ξεχωρίζουν για την εμφάνιση και μας δίνουν την ικανοποίηση της ακρόασης μακρινών σταθμών ιδιαίτερα τη νύχτα που "ανοίγουν οι μπάντες",

 - Στερεοφωνικά ραδιόφωνα παγκόσμιας λήψης - ενισχυτές με λυχνίες, απολύτως χρηστικά, για εγγυημένη συνεχή λειτουργία.

Έρχονται από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και καλύπτουν τις ανάγκες  απαιτητικής ακρόασης με υψηλή πιστότητα ήχου (Hi-Fi). Του μαγευτικού ήχου της "λάμπας" που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ξεχάσει και οι νεότεροι δεν έχουν απολαύσει ποτέ. Διαθέτουν είσοδο για διάφορες πηγές ήχου, τόσο αναλογικές (record-player, tape-recorder) όσο και ψηφιακές (CD-player).

Το άριστο τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται εφ' όσον συνδυασθούν με καλά ηχεία, μεγαφώνων πλήρους φάσματος και ανοιχτού τύπου (φόρτισης χοάνης).

 

 


Tube radios restoration project

 

With emphasis on authenticity, these old radios are not “Over-restored”. Without any modification, just all tubes tested and replaced where necessary, as well as any other components required so. Finaly the set is aligned by the service manual instructions and burned in for 48 hours.

Cosmeticaly the cabinets are restored as close as possible to the way they were new.

Sets from the end of 60s, with the audible significance of tube amplification, can be used every day as a Hi-Fi tube stereo amplifier.